Forsøg med skriftlig fremstilling med adgang til internettet nu åben for alle 9. klasser

Forsøg med skriftlig fremstilling med adgang til internettet nu åben for alle 9. klasser.

Frist for tilmelding til alle forsøg er den 1. februar 2014. Skolerne kan tilmelde sig forsøg via de link, som vil fremgå af det brev, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen sender til alle landets skoler først i januar 2014.

Læs om forsøget og se vejledningen.