Gamle Pædagoger, GP – Jens Raahauge blogger på folkeskolen.dk

folkeskolen.dk, 6. oktober 2016. Blog af Jens Raahauge

»GP husker fortiden, ser på fremtiden, taler til nutiden. Dette er et reklameindslag for en række af udsendelse om skoletanker, som i den kommende tid kan høres på www.den2radio.dk.

I sin eminente bog, FAQ om kreativitet, plæderer professor Lene Tanggaard for, at innovation i fremtiden må ændre fokus, så det ikke handler om at finde nyt, men om at genopdage det, der kan bære.

I den ånd kan man opfatte de udsendelser om undervisning og pædagogik, som i den kommende tid bliver produceret af www.den2radio.dk - med Egon Clausen, engang redaktør for Unge Pædagoger og om lidt forfatter til en bog om samme, som bagmand.

Her er pressemeddelelsen om udsendelsesrækken:

Ny programserie i Den2radio. Debatten om skole og opdragelse er taget til i de senere år. Det skyldes blandt andet den nye skolelov, som mange er utilfredse med, men årsagerne til den voksende debat stikker nok dybere end som så. Opdragelse og uddannelse handler jo også om fremtidens samfund, og mange er usikre på, hvad der venter os i de kommende år. Nogle mener, at vi skal ruste os til at blive førende i den globale konkurrence om markeder og vækst. Andre frygter, at vi derved er ved at forkaste alle de gode traditioner, der har ligger som et bærende fundament under skolen i mere end et par hundrede år. For at belyse disse diskussioner lancerer den2radio nu en serie programmer om skole og pædagogik. De får fællestitlen Gamle Pædagoger og har til formål at fremme oplysningen om opdragelses- skoletanker i ind- og udland og sætte dem under debat. I Gamle Pædagoger vil man derfor kunne høre en række samtaler med nogle kloge og eftertænksomme mennesker, der i mange år har deltaget i den pædagogiske debat. Det første program indeholder en samtale med lektor Brian Degn Mårtensson med udgangspunkt i hans seneste bog: Tilblivelse og tilsynekomst. Senere vil man kunne høre Jens Raahauge om at undervise i litteratur, Thorkild Thejsen om den tyske pædagog Andreas Gruscka, Peter Kemp om dannelsesbegrebet, Trine Øland om progressiv pædagogik og flere følger. Stil ind på www.den2radio.dk og vær med på en lytter.«


Jens Raahauge