Gymnasielærere ønsker ny litteraturkanon

kristeligt-dagblad.dk, 10. marts 2021. Af Morten Mikkelsen

»Det kan være, at den eksisterende litteraturkanon for de gymnasiale uddannelser dækkede et behov, da den blev indført i 2004. Men som verden og danskundervisningen ser ud i dag, er der brug for flere forfatterskaber og færre bindende krav til underviserne.

Sådan lyder budskabet fra forpersonerne for Dansklærerforeningen for ungdomsuddannelserne, Mischa Sloth Carlsen, der repræsenterer lærerne i det almene gymnasium og hf, og Ditte Eberth Timmermann, der repræsenterer lærerne på de øvrige ungdomsuddannelser. De har i dag fået foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg for at forsøge at overtale de folkevalgte til at tage kanonlisterne op til politisk revision. "Vi vil gerne bede politikerne give rum for en ny diskussion om behovet for kanonlister. Vi ønsker ikke bare at skifte et navn eller to ud på de eksisterende lister, men derimod en helt ny tilgang til emnet," siger Mischa Sloth Carlsen.«

Læs hele artiklen på kristeligt-dagblad.dk (kræver abonnement):
kristeligt-dagblad.dk/danmark/gymnasielaerere-oensker-ny-litteraturkanon