Hør den2radios Ronkedorer præsentere fagbøger om medier, der sætterdagsorden, septemberforliget og historieundervisning

Tre af den2radios ronkedorer præsenterer fagbøger:

Egon Clausen har medbragt bogen " Historieundervisning. En fagmetodik". Af Sten Tommy Larsen og Jens Aage Poulsen. Hans Reitzels forlag, Nikolaj Ifversen omtaler: "Septemberforliget" skrevet af Lars Kjølhede Christensen på Aarhus Universitets forlag, og Jens Raahauge har læst: "Når medierne sætter dagsordenen" af Vibeke Borberg (ansv. red.), Hjarn von Zernichow Borberg (ansv. red.) m.fl. på Djøfs Forlag.

Udsendelsen kan høres på www.den2radio.dk fra den 27.02.-05.03. og derefter hentes i radioens arkiv.