Hør Ronkedorerne tale om fagbøger på den2radio: Fra Island via Danmark til Tyskland

Den2radio’s 4 Ronkedorer finder sammen ved særlige lejligheder, når de har en faglitterær bog, de gerne vil præsentere for lytterne. Det er denne gang:

Jens Raahauge, der taler om "Islands litterære mirakel" udgivet på Informations Forlag.

Egon Clausen taler om bogen Farvel til dansk Landbrug, der er skrevet af journalisten og miljøforkæmperen Svend Hansen. Bogen er udgivet på Gads forlag. 

Georg Metz taler om "de stridbare danskere" udgivet på Gads Forlag

Nikolaj Ifversen taler om "Tyskland - erindringer om en nation" udgivet på Gads Forlag.

Udsendelsen kan høres på www.den2radio.dk fra den 7.-13. december og derefter hentes i netradioens arkiv.