Hør Ronkedorerne tale om Heden, Grundtvig, Danske skilte og Glidninger i offentlig ledelse på den2radio.dk

Ronkedorerne Egon Clausen, Georg Metz, Nikolaj Ifversen og Jens Raahauge har sat hinanden stævne på den2radio.dk for at tale om fagbøger. De medbringer hhv. Hans Jørgen Degns Heden, Jes Fabricius Møllers Grundtvigs død, Jakob Engbergs Danske skilte og Lejf Moos (red.) Glidninger.

Udsendelsen kan høres fra den 20.-24. april på www.den2radio.dk og derefter hentes i netradioens arkiv.  

Hør udsendelsen.