Hør Ronkedorerne tale om Humboldt, Hørlyck, Hvidvask og Holocaust på den2radio.dk

De fire ronkedorer, Georg Metz, Jens Raahauge, Egon Clausen og Nikolaj Ifversen, ser nærmere på fagbøgerne Andrea Wulfs Opfindelsen af naturen. Om Alexander von Humboldt, Mette Korsgaard og Rani Hørlycks En skole for alle, Simon Bendtsen, Eva Jung og Michael Lunds Beskidte milliarder og Peter Langwitch Smiths Dødens bolig, Auschwitz og Birkenau.

Ronkedorerne kan høres på netradioen fra den 21. til den 27. september – og derefter hentes i netradioens arkiv.  

Hør udsendelsen.