Hør Tanker i tiden på den2radio.dk – Dans på nyttens kogeplade med Jens Raahauge

På værtshuset Madvig i Svaneke læste digteren Peter Poulsen op af sin seneste digtsamling Danseskole for bjørne. Og netop titeldigtet fik Jens Raahauge til at reflektere over det, der sker i folkeskolen efter skolereformen, hvor begrebet undervisning er afløst af læringsmål. Eleverne får kompetencer, der kan tjene konkurrencestaten, men hvilken næring får de til et liv efter skolen? Inspireret af en strofe i Peter Poulsens digt har Jens Raahauge valgt at kalde sine Tanker i tiden for Dans på nyttens kogeplade.   

Udsendelsen kan høres fra 28.09.-04.10. på den2radio.dk, og herefter kan den hentes i radioens arkiv.

Hør udsendelsen.