Høringssvar til Undervisningsministeriet – Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og udkast til gymnasiale læreplaner

Dansklærerforeningens sektion for stx og hf har, via Gymnasieskolernes Lærerforening, indsendt høringssvar til Undervisningsministeriet vedrørende bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og udkast til gymnasiale læreplaner. Læs høringssvaret her.