Har du styr på udtryk, sms- og chatforkortelser?

Hvad mener eleverne egentlig, når de i kor udbryder "OMG!", idet du træder ind i klasselokalet og begejstret fortæller, at dagen er sat af til et fokuseret seminar om sproglige figurer i romantikken?

Skyd weekenden i gang med en lille quiz om forkortelser på sproget.dk 

sproget.dk/leg-og-ler/quizzer-og-ovelser/chatsprog/