HOT på literacy-området. HOT 2015 er nu udkommet

For sjette år i træk har Dansklærerforeningen og Nationalt Videncenter for Læsning samarbejdet om at gennemføre HOT-undersøgelsen.

HOT fokuserer på hvad der er HOT, og hvad burde være HOT på læseområdet. Den har derfor et fremadrettet perspektiv ved at give bud på hvordan man kan udvikle de hotte områder.

Undersøgelsen foretages hvert år og foreløbig er der kommet seks udgivelser af HOT.

I dette års HOT-undersøgelse har vi specifikt bedt om bud inden for ”literacyområdet” fordi vi vurderer at denne betegnelse er i tråd med de vinde der blæser inden for de faglige og fagdidaktiske miljøer på børne- og ungeområdet når det gælder skrivning, læsning og sprog.

Læs HOT 2015, og se tidligere udgaver af HOT.


Læs også artiklen Genrepædagogik er hot på folkeskolen.dk