"Hun brænder for dem på bagerste række" – Læs skønt interview med Nina Llorente Munck

Dansklærerøjne kigger intenst fra forsiden af Gymnasieskolen #8 og der lyder kloge ord indeni. Læs dette skønne interview med Nina Llorente Munck, bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens sektion for stx og hf.

"For VUC-lærer Nina Sofie Llorente Munck giver det stor mening at undervise elever, som både i livet og i skolen er stødt ind i nogle bump. Hendes far fik mod alle odds en uddannelse og et godt liv, og den mulighed skal vi give alle mennesker, mener hun. Et møde med en ærlig kursist fik hende til at indse, at hun skal møde kursisterne lige der, hvor de er."

Læs hele interviewet her:
gymnasieskolen.dk/hun-braender-dem-paa-bagerste-raekke? 


Nina Sofie Llorente Munck har mødt mange elever, som har fået at vide, at de aldrig bliver til noget, men ofte blomstrer de op på VUC, fortæller hun.