HVAD MENER DU ... med, at "En anden kanon" ikke er en kanon, Hans Otto Jørgensen?

Politiken.dk/kultur/boger, 20. november 2017. Af Thomas Balslev Brandt


En anden kanon. Af Hans Otto Jørgensen (Dansklærerforeningens Forlag, november 2017).
384 sider/Kr. 229,- ekskl. moms.


"Forfatteren har igen lavet en lærebog med forfatterskaber, som ryger ud i glemslen. Men ’En anden kanon’ er ikke en kanon, siger Hans Otto Jørgensen, der er ugens interviewperson i vores (Politikens, red.) 'Hvad mener du'-serie.

Hvad har fået dig til at lave en litteraturkanon?
»Jeg har ikke lavet nogen litteraturkanon. Det her er en mulig anden kanon, fordi jeg tror, at man har læst alt for smalt alle steder og bare udråber nogle få værker til at være det. Litteraturen er langt mere mangfoldig end som så. Der er hele tiden unikke værker af både etablerede og mindre etablerede forfattere, der falder ud i glemslen, og det er ofte ikke de dårligste værker«.

Hvorfor opererer ’En anden kanon’ med perioden 1840-1978?
»Det kan jeg ikke svare entydigt på. Jeg synes, det er svært, selv om det bare er en mulig kanon, at kanonisere dem, der stadig lever. Så det er en præmis, at de ikke er skrivende mere«.

Skriveøvelser er en del af bogen. Hvordan kan det være?
»I min undervisning har jeg haft stor glæde af at give skriveopgaver for at stimulere forståelsen af, hvad der er på færde i en given tekst. Jeg tror ikke, at man kan lave en færdig læsning af en given tekst på noget tidspunkt. Jeg tror, en tekst kan nærme sig læseren. Og det at give en skriveopgave kan forløse et nyt blik i en tekst«.

’En anden kanon’ vil bl.a. forny måden, der læses og undervises i litteratur på. Hvad er problemet nu?
»Man kan være bekymret for, at man, hvis man læser det samme år efter år, bare repeterer, hvad man fandt ud af sidste år. Så kommer læreren til at stå som en autoritet, der har svarene, og undervisningen bliver til en gættekonkurrence, hvor eleverne tror, at de skal finde ud af, hvad læreren mener er rigtigt. Hvis man skal den undervisningsstrategi til livs, er det vigtigt, at man læser noget, man ikke har læst før«.

... Færdiggør denne sætning: Den perfekte kanon …
»... findes ikke. Fordi den altid er på vej hen imod rigiditet. Man er altid nødt til at skubbe til den og gøre noget andet«.

(Politiken.dk/kultur/boger, 20. november 2017. Af Thomas Balslev Brandt). Læs hele interviewet på politiken.dk