Hvad skal jeg sige? – Jens Raahauge blogger på folkeskolen.dk

folkeskolen.dk, 29. marts 2017. Blog af Jens Raahauge

»Det sker, at man støder på ord, der ganske enkelt siger noget, som man ikke troede, der var ord for. Lad os kalde dem "gammelsprog", fordi de virker modsat "nysprog"

I det fine tidsskrift, udvikling, som udgives af DANIDA, har Timme Bisgaard Munk kastet sit blik på leksikon for uoversættelig lykke, Alphabetical Lexicography, og fundet en række ord, som ikke findes på dansk, men som vi nok kunne have glæde af, som fx:

fra japansk wabi-sabi, som betyder: den skønhed, der vokser frem, når noget ældes og slides - og som vel kunne siges at gælde for folkeskolen, som den så ud for den skønhedsovergribende reform

fra inuit: iktsuarpok, som beskriver følelsen: jeg kan bare ikke vente - og som vel kunne siges at betegne utålmodigheden efter en erkendelse af, at reformen var et fejlskud 

fra australsk aboriginal: dadirri, som dækker: en dyb, spirituel, reflekterende og respektfuld lytten - og som vel kunne siges at betegne det modsatte af den overfladiske, it-distraherede faglighed, som pt præger skolens "læringsrum"

Tak til andre tungemål for disse ord, som må kunne inspirere til at skabe andre ord, der kan på lignende vis underminere tidens politiske "nysprog". Vi har i folkeskolereformens slagskygge brug for en ordliste for oversættelig ulykke.

Vi mangler ord for det synligt syge i tidens pædagogiske trend, og måske kan et ord som klaphatti bruges? Vi har godt nok udtrykket "hold da kæft", men det beskriver især overraskelsen, hvad enten den er positiv eller negativ; det afhænger af konteksten. Klaphatti peger entydigt på ulykke og sender på samme tid associationer til en af de få originale danske opfindelser, klaphatten, der er en særligt flagrende udgave af ja-hatten.  

En pige i 5. klasse sagde til sin lærer, at hun var god i 3. klasse, for dengang lyttede hun til, hvad eleverne sagde. Men nu lytter hun ikke og taler hele tiden om de mål, de skal nå. Og det er der en grund til. Hun er blevet teamset, et adjektiv, der beskriver den begrænsning, som rammer den engagerede underviser, når hun bindes op på de aftaler, der skal sikre, at teamet agerer effektivt og løfter kvaliteten i læringsarenaen.

Giv gerne bidrag til listen, når I i hverdagen* støder på gode ord, der kan oversætte ulykken i læringsrummene. Vi har brug for nye ord til vores "gammelsprog".

* hverdagen i teammøderne, ved udviklingssamtaler, ved forældremøder, på skolens gange osv.«


Jens Raahauge, bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.