ILLUMineret blind vinkel - kompetencerne har dog samme smag – Jens Raahauge blogger på folkeskolen.dk

folkeskolen.dk, 1. februar 2019. Blog af Jens Raahauge

»I den fine bestræbelse på at gå fra læringsstyring til undervisningskunst ignorerer Thomas Illum Hansen et fundamentalt problem.

Thomas Illum Hansen plæderer godt og velbegrundet for, at vi skal flytte os fra læringsstyring til undervisningskunst. Men han overser efter min opfattelse, at lærere, der fortsat er bundet op på en ensidig kompetencetænkning med afsæt i centralt fastsatte læringsmål, aldrig vil få den professionelle fortolkningsfrihed, der er kunstens afsæt. 

Undervisningskunst forudsætter et afsæt i formål, der omsættes til undervisningsmål. Ud af dette springer læring OG dannelse.

At operere med undervisningskunst på basis af læringsmål svarer til at reducere billedkunst til at male inden for stregerne.     

Det er dette uafklarede forhold, der ILLUMineres i Thomas Illum Hansens indlæg, der - mildt sagt - er alt for venligt over for skolereformens kompetencegrundlag.«


Jens Raahauge, bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.