Indkaldelse til generalforsamling – Dansklærerforeningens sektioner for ungdomsuddannelser

Kære medlem 

Dansklærerforeningens sektioner for ungdomsuddannelser indkalder til ordinær generalforsamling i forbindelse med årsmødekurset.

Torsdag den 1. oktober kl. 16.00-17.30

På Comwell Kellers Park, H.O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop

Læs mere, og se dagsorden.


Med venlig hilsen

Ditte Eberth Timmermann (hhx, htx, eux og eud) og Mischa Sloth Carlsen (stx og hf)
Formænd for bestyrelserne for Dansklærerforeningens gymnasiesektioner