Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 3. oktober 2020 – Dansklærerforeningens folkeskolesektion

Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 10:00 indbydes du til Folkeskolesektionens generalforsamling i Dansklærerforeningen på Rathsacksvej 7, 1862 Frederiksberg C. 

Læs mere, og se dagsorden.


På vegne af bestyrelsen
Katja Gottlieb
Bestyrelsesformand i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion