Skal du til at planlægge DHO-forløb? Her er inspiration og digital adgang til materiale fra Dansklærerforeningens forlag

DANSKE KOLONIHISTORIER – Fra sukkerrør til Skipper Mix
I et tværfagligt samspil mellem dansk og historie sætter Danske kolonihistorier fokus på kolonialisme, imperialisme og mødet med de fremmede og åbner op for nye globale vinkler i undervisningen.
Brug kapitlet om ”Litteratur om og fra Grønland” som udgangspunkt for dit DHO-forløb. 
Se hele kapitlet her.
Læs mere om bogen i shoppen.


DØDEN – Fra sagatid til senmodernitet
En basisbog til dansk-historie-forløbet samt DHO-arbejdet og med døden som gennemgående tema. Foruden dansk-historie-forløbet er bogen også velegnet til tematisk læsning, kronologilæsning, projektarbejder samt sær- og fællesfaglige forløb på alle årgange.
Tilrettelæg en DHO-proces om emnet ”Diskurser om døden”. 
Se hele idékataloget her.
Læs mere om bogen i shoppen.