Lærere kritiserer forbud mod internet til eksamen

gymnasieskolen.dk, 12. september 2017. Af Johan Rasmussen

»Afskaffelsen af internettet til eksamen er stik imod intentionen om at ruste eleverne til fremtidens digitale samfund, mener flere faglige foreninger.

Gymnasielærere tror ikke på, at en afskaffelse af brugen af internettet til eksamen vil forhindre snyd.

Men selv hvis det teoretisk set kunne lade sig gøre at stoppe snyd med internettet, mener flere faglige foreninger, at det er en helt forkert at afskaffe internetadgangen til de skriftlige eksamener.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) besluttede i sidste uge at suspendere adgangen til internettet til eksamen i de danske gymnasier ifølge hende selv for at forhindre snyd.

Formanden for Dansklærerforeningen for hhx, htx, eux og eud, Gitte Lautrup er forundret over, at internettet forsvinder som værktøj til eksamen. Hun mener, at det harmonerer dårligt med kravet om større fokus på digitalisering i undervisningen i den nye gymnasiereform.

“Eleverne skal mestre digital dannelse, og internettet kan være med til at kvalificere deres besvarelse til eksamen," siger Gitte Lautrup.

Hun nævner selve skrivesituationen som en væsentlig årsag til at bibeholde netadgangen.
"Hvem skriver i den virkelige verden uden at gå på nettet?” spørger Gitte Lautrup retorisk med henvisning til, at vi alle er vant til at tjekke oplysninger løbende, når vi skriver.

Eksamen påvirker undervisningen
Gitte Lautrup fortæller, at lærerne underviser i og taler med eleverne om, hvordan de skal bruge og ikke bruge internettet til eksamen. Hele mediesituationen indgår som en naturlig del af den undervisning, der foregår i dansk på eksempelvis htx, og eksamensformen påvirker, hvad der undervises i.

I de fleste fag, hvor det er muligt at bruge internet til eksamen, er det en forsøgsordning, som skolerne kan vælge til, men for Dansk A på htx og hhx har det været en fast ordning i over fem år.

Gitte Lautrup nævner også flere praktiske udfordringer og dilemmaer, når eleverne ikke længere kan bruge internettet til eksamen. For eksempel bruger mange dansklærere hjemmesiden forfatterweb og andre læringssider på internettet i undervisningen.

“Et forbud mod at bruge disse sider til eksamen kommer til at udfordre skolerne også i forhold til at købe nye materialer,” siger Gitte Lautrup.

...

Brev til ministeren
Bestyrelsen for Dansklærerforeningen for stx og hf har skrevet et brev til undervisningsminister Merete Riisager, hvor de skarpt tager afstand fra beslutningen om at afskaffe internettet til eksamen.

“Opgøret med adgangen til nettet under eksamen harmonerer usædvanlig dårligt med læreplanens (dansk stx og hf) krav om, at vi skal gøre eleverne i stand til “som medborgere at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund”, skriver bestyrelsen.

Formand Birgitte Darger uddyber brevet over for gymnasieskolen.dk.

“Jeg har svært ved at se en eksamensvirkelighed i fremtiden uden internettet. Vi kan dårligt lave en eksamen, hvor den eneste troværdige faglige viden er den, som er trykt i en bog, når vigtig opdateret viden findes på nettet,” siger Birgitte Darger.

Hun fortæller, at mange dansklærere arbejder med, at eleverne opbygger vidensbanker, hjemmesider og fælles dokumenter som for eksempel Google Docs. Nogle af de redskaber kan eleverne ikke længere bruge til eksamen, men de har en stor værdi til at bidrage til elevernes digitale kompetencer.

Birgitte Darger mener, der måske hos nogle mennesker uden for uddannelsessystemet er en forestilling om, at eleverne kan google sig frem til svarene og derefter lave en god eksamen.

“Men det er ikke virkeligheden. Eleverne skal lave deres egne tekstanalyser, og hvis du ikke er god til faget, så kan du heller ikke finde den relevante viden, som kvalificerer og perspektiverer besvarelsen,” siger Birgitte Darger.«

Læs hele artiklen og kommentarer på gymnasieskolen.dk