Lærere kritiserer karakter-analyse

gymnasieskolen.dk, 19. december 2016. Af Malene Romme-Mølby

»Om eleverne får den samme karakter til eksamen som i årskarakter, er ikke relevant, for de bedømmes efter forskellige kriterier, lyder kritikken af en ny analyse.

Forskellen er for stor mellem årskarakterer og eksamenskarakterer i de naturvidenskabelige fag. Vinklen var klar, da Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for kort tid siden offentliggjorde en registeranalyse, der sammenlignede gymnasieelevers års- og eksamenskarakterer. Medierne fangede også vinklen og offentliggjorde overskrifter som ”Gymnasieelever taber ved at komme til eksamen i naturvidenskabelige højniveaufag”.

... 

Pres for højere eksamenskarakterer
EVA’s analyse fremhæver dansk, spansk og samfundsfag som de fag, hvor årskarakterer og eksamenskarakterer i højere grad flugter.

I Dansklærerforeningen er der dog også undren over formålet med sammenligningen af årskarakterer og eksamenskarakterer.

”Der er jo aktiviteter undervejs i det løbende arbejde, som spiller ind, når vi giver årskarakteren, som for eksempel arbejdsattitude, engagement, faglig udvikling og samarbejdsevne,” siger Birgitte Darger og tilføjer:

”Hvis man ikke deltager i den daglige undervisning, vil det kunne ses på den mundtlige årskarakter. Men til eksamen drejer det sig i højere grad om, hvorvidt man kan strukturere et indhold og efterfølgende fremlægge det."

Hun fortsætter:

”Årskarakteren i skriftlig dansk har fokus på en bredere skriftlighed end til eksamen.”

Birgitte Darger mener, at det er uheldigt, hvis man har for stort fokus på eksamensresultatet. Hun har hørt om ledelser, der presser på, for at eleverne får højere skriftlige eksamenskarakterer.

”Konsekvensen er, at nogle lærere føler, at de er nødt til stort set kun at træne den skriftlighed, som afprøves til eksamen. Men det kan man ikke nøjes med, hvis man følger bekendtgørelsen for dansk,” understreger Birgitte Darger.«