Lærere: Ministerens undersøgelse af faglighed før og nu er problematisk

gymnasieskolen.dk, 6. december 2018. Af Johan Rasmussen

»Det er tvivlsomt, om det giver mening at måle fagligheden over tid, mener tre faglige foreninger. Undervisningsministeren forsvarer den nye undersøgelse om faglighed. 

Det bliver meget vanskeligt at undersøge fagligheden i dag i forhold til tidligere. Det mener formændene for de faglige foreninger for dansk, fysik og matematik.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har netop sat en ekspertundersøgelse af fagligheden i gymnasiet i gang i fagene dansk, fysik, matematik og engelsk i stx.

Den skal blandt andet undersøge “udviklingen i den grundlæggende faglighed”, og om “eleverne i dag forlader gymnasiet uden samme grundlæggende viden og fortrolighed med basale færdigheder som tidligere generationer.”  

GL og oppositionen i Folketinget har kritiseret, at ministeren sætter endnu en undersøgelse om faglighed i gymnasiet i gang, da der tidligere på året blev lavet en anden undersøgelse.

Formændene for tre faglige foreninger, som gymnasieskolen.dk har talt med, mener i princippet, det er godt, at der bliver forsket i faglighed, men de tvivler på, det reelt giver mening at sammenligne faglighed i dag med tidligere. Samtidig lyder der også kritik af ministerens tilgang til undersøgelsen.

Undervisningsministeren svarer på kritikken sidst i artikelen.

Ideologisk projekt
Formand for Dansklærerforeningen Birgitte Darger er usikker på undervisningsminister Merete Riisagers tilgang til at sætte undersøgelsen i gang.

Undervisningsministeriet har tidligere skrevet på hjemmesiden: “For at få det fulde billede og kunne se, hvor hullerne i fagligheden er, vil Merete Riisager gerne have undersøgt, hvordan de faglige krav bliver omsat til viden ude i klasselokalet.”

“Når man på forhånd taler om, at man skal finde hullerne i fagligheden, så er tilgangen ikke åben og nysgerrig over for, hvad faglighed er i dag. Det virker mere som et politisk og ideologisk projekt, der handler om, at fagligheden ikke er lige så god som tidligere,” siger Birgitte Darger.

Undervisningsbeskrivelser bliver kortere
Birgitte Darger tvivler på, at resultaterne af denne undersøgelse bliver særlig sigende for fagligheden.

Forskerne skal for eksempel vurdere undervisningsbeskrivelser fra udvalgte lærere og skoler fra de seneste 10 år. Beskrivelserne er offentligt tilgængelige på Lectio.

“Mine undervisningsbeskrivelser er blevet kortere med årene, fordi jeg ganske enkelt har mindre tid i dag. Men det siger ikke noget om udviklingen af min undervisning,” siger Birgitte Darger.

Hun peger på, at undervisningsbeskrivelserne heller ikke siger noget om, eleverne rent faktisk også lever op til intentionen med undervisningen. Eller med andre ord undervisningsbeskrivelsen siger måske mere om den intenderede faglighed end om den opnåede faglighed.

Sammenligning med Norge og Sverige
Undersøgelsen skal også sammenligne danske, svenske og norske eksamenssæt og besvarelser fra 2018.

Birgitte Darger mener, det er spændende forskning, men hun stiller sig tvivlende overfor, hvordan det præcist skal vise, hvad det faglige niveau er for de danske elever.

“Det er svært at lave den niveausammenligning mellem lande, i hvert fald må man medtænke, at der måske bliver stillet anderledes krav, er andre rammer, og at den intenderede faglighed måske er forskellig fra land til land,” siger Birgitte Darger.«