Læs Jens Raahauges seks sidste blogindlæg om ”Klassens time” – podcast fra UNICEF Danmark

De omtalte podcast bygger på temaer, som optager eleverne på UNICEFs rettighedsskoler. I hver podcast medvirker to elever og en ekspert i en samtale, som både indkredser et tema og giver gode råd – især til lærere – om, hvordan man kan gribe en problemhåndtering an.
Se alle 12 podcast på unicef.dk/klassenstime 

Læs blogindlæggene:

Klassens time #7. Larm går i kroppen
folkeskolen.dk/1602377/klassens-time-7-larm-gaar-i-kroppen

Klassens time #8. Lille spejl på SoMe der, er jeg perfekt, som jeg står her?
folkeskolen.dk/1624988/klassens-time-8-lille-spejl-paa-some-der-er-jeg-perfekt-som-jeg-staar-her

Klassens time #9. Ro på!
folkeskolen.dk/1663228/klassens-time-9-ro-paa

Klassens time #10. At møde dem, der har navlen i øjenhøjde
folkeskolen.dk/1709063/klassens-time-10-at-moede-dem-der-har-navlen-i-oejenhoejde

Klassens time #11. En relation der skaber tryghed
​►folkeskolen.dk/1718044/klassens-time-11-en-relation-der-skaber-tryghed

Klassens time #12. Kan vi gentænke rammerne?
​►folkeskolen.dk/1724398/klassens-time-12-kan-vi-gentaenke-rammerne