Lad kunsten stige – Jens Raahauge blogger på folkeskolen.dk

folkeskolen.dk, 27. februar 2017. Blog af Jens Raahauge

»Dansk Kunstnerråd og en række af de faglige foreninger har taget initiativ til et projekt med kunstnere i klassen. Lige nu kan kunstnere søge at få tjansen med at lade kunsten stige i skolen.​

For godt og vel et par år siden mødtes repræsentanter fra Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer og fra de praktisk-musiske faglige foreninger (selvfølgelig inkl. dansk) under Danmarks Lærerforening. Formålet var klart at styrke samarbejdet mellem skolen og kunstnerne, og inspirationen kom dels fra det løbende samarbejde, som finder sted allerede, og dels fra det grundlag, som i sin tid blev lagt af tidligere undervisningsminister Ole Vig Jensens Musisk Udvalg.

Da Musisk Udvalg i sin tid barslede med sine anbefalinger, brugte man ikke begrebet "åben skole", fordi skolen VAR åben. Og samarbejdet mellem skole og kunstnere har ikke tidligere været en del af "åben skole", for skolen har indtil for nylig været ÅBEN.

Det projekt, der nu er skaffet midler til at gennemføre, spiller i første omgang ind i den del af skolen, som nu kaldes "åben skole". Men hensigten er blandt andet, at erfaringerne fra projektet skal være med til at lade skolen åbne sig igen. Dels vil eleverne opleve, at der er andre måder at lære på. Dels vil de efter flere forløb få et bredt spektrum af udtryksformer, som de kan anvende, når de fx skal fremlægge projekter. Dels vil lærerne opleve, at der er andre måder at behandle stoffet på. Og dels vil alle få nogle inspirerende dage med god lærdom.

Musisk udvalgs anbefalinger blev omtalt i en artikel på folkeskolen.dk i december 1996: www.folkeskolen.dk/25346/frem-med-muserne.

Musisk udvalgs begrundelser for anbefalingerne blev optrykt i DANSK; medlemsblad for Dansklærerforeningens grundskolelærere i nr. 4/2015, s.11-13. Du kan finde det via dette link, hvis du af en eller anden uransagelig årsag ikke er medlem af Dansklærerforeningen - og gemmer bladene: dansklf.dk/grundskole/tidsskrifter/dansk/l%C3%A6s_tidligere_udgaver/dansk_2015       

Lige nu søger Dansk Kunstnerråd kunstnere til de to projekter, som vil blive gennemført på to skoler i Thisted Kommune. På kunstnerrådets hjemmeside kan du læse mere om projektet, og hvis du kender en kunstner, som du mener egner sig - fx en du har haft samarbejde med i din klasse - så kan du jo gøre vedkommende opmærksom på projektet. dansk-kunstnerraad.dk/kunstner-i-klassen/

Lad kunsten stige! Lad os prøve at gøre skolen åben igen!«


Jens Raahauge, bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.