Lektor: Hvor er de kvindelige forfattere? Hver dag underviser vi unge i et forældet kvindesyn

Politiken.dk, Debat, 17. november 2020. Af Mischa Sloth Carlsen.

"Både som mor, som dansklærer og som forperson i Dansklærerforeningen har jeg fået meget svært ved at se mig selv i spejlet som ambassadør for denne kanonforståelse. 

Kan det virkelig passe, at næsten ingen kvinder skrev litteratur i gamle dage?«.

Sådan spurgte en mandlig elev fra 2. g mig for nylig. Og svaret, jeg gav ham, var et entydigt: Nej, selvfølgelig har kvinder skrevet litteratur – også tilbage i oplysningstiden. Men jeg forstår godt spørgsmålet. Hver eneste dag på landets gymnasier underviser vi nemlig unge mennesker ud fra en kønsopfattelse, der er fuldstændig ude af trit med vores samfunds idealer om ligeberettigelse mellem kønnene.

Det centrale problem er danskfagets litterære kanon og det litteratursyn, den udstråler. I denne kanon af forfattere, som vi som dansklærere er forpligtede til at undervise i, er der kun én kvinde og 13 mænd. Og kanonen bliver en slags litterær ledestjerne og sætter en meget styrende og ufleksibel kurs for danskfagets litteraturundervisning. Vi har brug for et grundlæggende opgør med denne kanonforståelse og for at anerkende, at verden er meget mere mangfoldig end de styrende stemmer fra ét køn."


Læs hele Mischa Sloth Carlsens debatindlæg i Politiken om, hvordan vi giver et forældet kønssyn videre til de unge - og hvordan vi i stedet kan få en mere tidssvarende kanonforståelse.
politiken.dk/debat/art7996806/Hvor-er-de-kvindelige-forfattere-Hver-dag-underviser-vi-unge-i-et-for%C3%A6ldet-kvindesyn (Kræver abonnement)