Minister afviser at sætte flere kvinder på litterær kanonliste

politiken.dk, 11. april 2021

"Gymnasielærere vil have ændret danskfagets obligatoriske litterære kanonliste, som i dag består af 13 mandlige forfattere og én kvindelig. Det får bred opbakning fra eksperter og politikere. Men undervisningsministeren er ikke interesseret.

Kønsfordelingen på den obligatoriske litterære kanonliste, som landets grundskole- og gymnasieelever skal læse mindst én tekst af hver forfatter i dansk, siger 13 mænd og én kvinde. Den manglende mangfoldighed i obligatorisk læsestof kritiseres bredt af både lærere, elever, eksperter samt et politisk flertal.

Dansklærerforeningens bestyrelser for stx og erhvervsfaglige gymnasier mener, at listen sender et forkert budskab til unge om, at kvindelige stemmer i dansk litteratur er mindre værd. Foreningens to forpersoner Mischa Sloth Carlsen og Ditte Eberth Timmermann har derfor henvendt sig til børne– og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og bedt hende forholde sig til, om man bør beholde listen og i så fald, om man bør ændre indholdet.

»Listen mangler mange af de største danske forfattere, både kvinder og mænd. Og eftersom det er et krav, at vi underviser efter kanonen, er det et meget skævt signal at sende til ungdommen. Som om de kvindelige stemmer ikke er lige så værdifulde som mænd i 2021«, siger Mischa Sloth Carlsen, der er forperson i Dansklærerforeningen.

Ministeren ønsker at holde fast i kanonlisten og afslår at ændre i indholdet. Det skriver hun i et skriftligt svar til Dansklærerforeningen onsdag. ► Læs svaret fra ministeren her.

Læs hele artiklen på politiken.dk (kræver abonnement)