Mod en ny kanonforståelse?

KLUB på Loud har sat kønsluppen på danskfagets litteraturkanon
Af de i alt 14 forfattere er der kun en kvinde. Mischa Sloth Carlsen, formand for Dansklærerforeningens sektion for stx og hf, og Ditte Marie Stokholm Kær har været med i studiet. De mener begge, kanon trænger til et eftersyn og har forslag til, hvordan denne kan fornys og være mere i trit med et samfund, hvor der både bor mænd og kvinder.

Hør Ditte Marie Stokholm Kær ved minuttallet: 1:00-1:15
Hør Mischa Sloth Carlsen ved minuttallet 1:15-1:32


Hør udsendelsen her:
radioloud.dk/podcast/iransk-feminisme-og-dansk-litteraturkanon/