Nationale test er målt – og vejet alt, alt for lette. Blogindlæg på folkeskolen.dk af Jens Raahauge

Undervisningsministeriets konklusioner omkring ubehagelige data er af og til tilsyneladende lige så misvisende som resultaterne af de nationale test. Og hvad bliver der i øvrigt af de indsamlede data?

I går var jeg inviteret til at undervise en klasse på mellemtrinnet i at fortælle mundtligt. Undervejs kom jeg til at nævne, at det er vanskeligt at lave standardiserede test i netop dette faglige område, og at de forhåbentlig ville få en fornemmelse af hvorfor, når de hørte mine kommentarer og spørgsmål til deres arbejde. Og så tilføjede jeg: "Og i dag har et par forskere vist, at man ikke kan stole på resultaterne af de Nationale test." "Pyha, så forstår jeg bedre," udbrød en dreng til udbredt morskab. Jeg kunne berolige ham med, at hvis der var en vis tendens i hans resultater, så skulle han måske alligevel tage det til sig. (Det skal i øvrigt nævnes, at han var en af de mest ydende og præsterende i de processer, vi var igennem.)

Men til sagen: Tak til Svend Kreiner og Jeppe Bundsgaard for at have påpeget de svagheder, usikkerheder og misvisninger, der knytter sig til de nationale test. Peter Allerup har for lang tid siden fortalt os om det samme, men nu foreligger der forskning. Så skulle man tro, at der vil ske noget.

Men nej, ministeriet har faktisk vidst det i nogle år, men har undladt at oplyse om det i de evalueringskonklusioner, der er tilgået Folketinget og altså også offentligheden. Der er tilsyneladende en kultur i nutidens regeringsførelse, der ophøjer ubehageligheder til "internt brug" - akkurat som undersøgelsen af Ørestad Gymnasiums elevers møntkast var blevet gransket til ende i ministeriet uden at offentligheden kunne få resultatet, der var til internt brug. (Og så er Undervisningsministeriet vist i den bløde ende, når det gælder anvendelse af mørkelygter).

Simon Malkenes, som optræder ved Sophia-fryaftensmøde på fredag (se arrangementer), har påvist, hvordan Oslo Kommune konsekvent har manipuleret med skole-data for at fremstå som en succes. Er det noget lignende, vi ser her??

Lejf Moos, som også optræder ved Sophia-fyraftensmødet, skriver i bogen Glidninger, at en lang række af de offentligt indsamlede data indgår i en kæmpe data-bank, som om føje år - og i nogen grad allerede nu - kan og vil udøve markant påvirkning på alle facetter af det, der sker i skolen.

Den bemærkning får mig til at gruble over, hvor de fejlbehæftede data fra de nationale test ender. Indgår de på en eller anden måde i det store forkromede digitaliseringsprojekt, hvor skolernes præstationer vil kunne øges, hvis lærere i en del tilfælde erstattes af computere?

Hvis dette er andet end en tanke, så er der jo udsigt til en ministerielt understøttet fejlmaksimering, som nok engang får en til at huske historien om japaneren, der med sin fuldt læssede møgbør kommer til grænsen. Kontrol! står der på skiltet, og han - som læser bagfra - vender om.

Det vil være til stor skade, om sådan en sag som denne medvirker til at gøre nogle evalueringsresistente. Men mine helt aktuelle dialoger med elever om deres arbejde med den mundtlige fortælling siger mig, at der finder andre, bedre og mere menneskeligt og fagligt befordrende tilgange en digitale test. Det menneskelige taler Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen i øvrigt om ved omtalte Sophia-fyraftensmøde.

Se bloggen og kommentarer på folkeskolen.dk