Nu skal de skriftlige afgangsprøver alene rettes af en censor – Blogindlæg af Jens Raahauge

UD MED LÆREREN

"Nu skal de skriftlige afgangsprøver alene rettes af en censor. Og elevens lærer skal ikke længere deltage i bedømmelsen. Dette er endnu et bidrag til taldyrkelse og afhumanisering af skolen.

Når man som skoleleder sidder med faglæreren og karakterlisterne er det et særligt øjeblik, hvor mange elementer af lærerarbejdet er i spil: Svarer min faglige vurdering af mine elevers niveau til den censors, som har andre referencer? Er jeg god nok? Hvordan kan censor ligge så meget højere/lavere i netop den ene besvarelse? Måske kan både censor og jeg vægte anderledes ved denne besvarelse?

Uoverensstemmelse af en vis størrelse giver anledning til en kollegial samtale mellem lærer og censor, og med et karakterkompromis efter en faglig drøftelse. I de senere par årtier har det for mange lærere været den eneste eksterne, faglige sparring, de har fået i den efteruddannelsesfattige skole.

Endelig betyder lærerens medvirken ved vurderingen, at det en sidste gang er muligt at give den enkelte elev en personlig, faglig evaluering - og ikke bare et tal.

Automatpiloterne i ministeriet har endnu engang affyret en beslutning, der viser, at det ikke længere handler om samspil mellem mennesker, men om tal.

Et ps.
Jeg er blevet gjort opmærksom på at lærer og censor selv har kontakten, og at skolelederen ført kommer ind i billedet, når karaktervoteringen er afsluttet.
Og ja, jeg skrev som jeg gjorde, fordi jeg som skoleleder bemærkede de faglige overvejelse, der er i spil.
Det var uklart udtrykt, men den votering, som nu finder sted mellem lærer og censor, har jo blot gjort den faglige samtale endnu mere facetteret, et forhold, der understreger tal-folkets pædagogiske skyklapper."

Se blogindlægget af Jens Raahauge på folkeskolen.dk (4. dec. 2014)