Ny bestyrelse i Dansklærerforeningens sektion for stx og hf

Ved seneste generalforsamling i Dansklærerforeningens sektion for stx og hf blev der valgt en ny bestyrelse med virkning fra årsskiftet, der består af både nye og kendte ansigter. Vi har nu holdt vores første møde, og der er god gejst her ved det nye årtis begyndelse. 

Det vigtige er, at vi er stærkest i fællesskab - jo flere vi er i vores forening, des bedre! Vi glæder os meget til at varetage jeres og dermed danskfagets interesser og til at lave endnu flere kurser til jer.

På bestyrelsens vegne,
de bedste hilsener
Nina Sofie Munck (næstformand) og Mischa Sloth Carlsen (formand)


Den nye bestyrelse: 

Mischa Sloth Carlsen, Aurehøj Gymnasium
Nina Sofie Munck, KVUC
Mette Clausen, Rysensteen Gymnasium
Karen Wagner, Ørestad Gymnasium
Maren Pilgaard, Falkonergården Gymnasium
Katrine Haaning, Egaa Gymnasium
Henrik Nyvang, Silkeborg Gymnasium
Miriam Kruse, Køge Gymnasium 
Birgitte Darger, Christianshavns Gymnasium
Jens Dahlmann Breindahl, Aarhus HF og  VUC
Anne Krogh Madsen, Frederikssund Gymnasium
Claus Petersen, HF-Centret Efterslægten 
Nynke Genee, Roskilde Gymnasium
Rasmus Fristed, Næstved Gymnasium og HF 

Læs mere om bestyrelsen for stx og hf, se referater, årsberetninger og meget andet:
dansklf.dk/ungdomsuddannelse/om_sektionerne_ungdomsuddannelser