Forside / Nyheder / Nyt skoleår – nyt dansksystem?
Tilbage 22-5-2024 Nyhed

Nyt skoleår – nyt dansksystem?

Nyt skoleår – nyt dansksystem?

Overvejer du og dine kollegaer at skifte til et nyt dansksystem efter ferien? Nogle af de spørgsmål, der kan være gode at stille i den forbindelse, kan fx være:

Elementer

 • Hvilke elementer består systemet af?
 • Er det overskueligt at finde rundt i de forskellige elementer?
 • Er der en fælles grundbog, som kan være den fælles ramme for et trygt og godt læringsmiljø?
 • Er der engangsbøger, og hvilken funktion har de i så fald?
 • Er der en overskuelig og brugbar vejledning til systemet?
 • Er der tilhørende kopiark eller andet ekstramateriale?

Omfang

 • Hvilke kompetencemål dækker systemet?
 • Hvad skal der evt. suppleres med for at dække hele danskfaget?
 • Er der stof nok til at dække skoleåret?
 • Er det overskueligt at komme igennem stoffet, når der også skal være tid til alt muligt andet i løbet af skoleåret?

Læringssyn og didaktik

 • Hvilket læringssyn afspejler systemet?
 • Hvilket teoretisk fundament bygger systemet på?
 • Trækker systemet på nyere dansk og international forskning?
 • Lægges der op til en varieret og motiverende undervisning?
 • Er der progression inden for det enkelte klassetrin?
 • Hvilke arbejdsformer lægges der op til?
 • Hvordan er differentiering tænkt ind, og tilgodeser systemet alle elever i klassen?

Udtryk

 • Hvordan er layoutet i systemets elementer?
 • Virker materialet indbydende og lækkert?
 • Er der mange illustrationer/billeder?
 • Er der en visuel variation?
 • Er der diversitet i det visuelle udtryk?

Relevans på den korte og den længere bane

 • Hvordan passer tekstvalg, udtryk og arbejdsformer til elever i dag?
 • Vil tekstvalg, udtryk og valg af arbejdsformer være forældet om få år?
 • Er det et materiale, man bliver træt af som elev? Som underviser?

Pris

 • Hvad koster systemerne ift. øvrige systemer på markedet?
 • Virker prisen rimelig? Er der ”valuta for pengene”?

To gode bud på gennemarbejdede dansksystemer

LÆSEFIDUSEN er udviklet af de tre erfarne dansklærerne og læsevejlederne Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen. LÆSEFIDUSEN er et velafprøvet system, som fornyeligt er blevet opdateret ud fra den nyeste forskning. LÆSEFIDUSEN er bygget op omkring danskfagets kompetenceområder: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.

Systemet understøtter en balanceret undervisning i læsning og skrivning og lægger op til undervisning i litteratursamtale, ordkendskab, sprogforståelse, afkodning, skrivning, stavning og genrekendskab. Undervisningsdifferentiering og forældreinddragelse er vigtige elementer.

I børnehaveklassen præsenteres eleverne for en systematisk gennemgang af bogstavernes former, navne og lyde, herunder håndtegn til lydene. Bogstaverne introduceres i seks lyd- familier, hvoraf vokalfamilien er den første. I forbindelse med gennemgang af konsonanterne møder eleverne små, lydlette tekster med fokus på syntese og afkodning af enkle ord og sætninger.

Fra 1. klasse præsenteres eleverne for lydlette afkodningstekster med progression. Teksterne udfoldes i et fiktivt univers, hvor eleverne følger Lilli og Lasse, der bor på en husbåd i Broby.

Til hvert klassetrin består LÆSEFIDUSEN af en læsebog, en arbejdsbog og en håndbog til læreren. Derudover er der e-bøger til tavlen samt en række supplerende materialer, som kan inddrages efter behov og ønske.

Læs mere om LÆSEFIDUSEN på:
>dansklf.dk/laesefidusen

SAFARI er udviklet af den garvede dansklærer og læremiddelforfatter Trine May. Med SAFARI går klassen på opdagelse i tidens tekster og lærer at navigere i et mangefacetteret tekstlandskab. På rejsen indbydes til refleksioner, samtaler og kreative aktiviteter, hvor eleverne bruger både hoved, hænder, mund og krop. SAFARI dækker kompetenceområderne fortolkning, fremstilling og kommunikation.

Fokus er på moderne tekster i mange afskygninger, og eleverne føres rundt i et inspirerende og varieret udvalg fra alle faghæftets tre tekstkategorier: litteratur og andre æstetiske tekster, fag- og brugstekster.

På rejsen møder eleverne noveller, podcasts, film, billedbøger, fotos, biografier, SoMe-tekster, reklamer, digte og webtekster. Digitale medier blander sig naturligt med analoge, for digitale medier er en naturlig del af elevernes verden.

Afsættet er en undersøgende, kreativ og samarbejdende tilgang. Opgaver er erstattet af aktiviteter, og arbejdshæfter er erstattet af scrapbøger. Den enkelte elevs personlige scrapbog bliver ikke bare et minde om et skoleår, men også en faglig ressource for eleven.

Til hvert klassetrin består SAFARI af en læsebog, en scrapbog og en vejledning til læreren. Derudover er der e-bøger til tavlen samt en række supplerende materialer, som kan inddrages efter behov og ønske.

Læs mere om SAFARI på:
>dansklf.dk/safari

Del denne artikel