Nyt fra din forening – Aktiviteter ungdomsuddannelserne 2018-19

Kære dansk-kollega

I Dansklærerforeningen arbejder vi for faget, men også for dig. Vi laver kurser hvor dansklærere fra hele landet kan udforske faget, møde nye kolleger og videndele. Foreningen udgiver fagtidsskriftet Dansknoter og ejer et forlag der to gange om året udgiver bogpakker.

Som forening samarbejder vi med landets dansklærere, med forskere og med ministeriet for at skabe et moderne danskfag med greb i fagets rødder.

Du kan i flyeren nedenfor få overblik over kurser i skoleåret 2018/2019 og læse om valg og bestilling af bogpakke. 
Download flyeren "NYT FRA DIN FORENING/KURSER" (pdf - 2 sider)


Med venlig hilsen
Bestyrelserne for Dansklærerforeningens sektioner for ungdomsuddannelserne