Omtankeonline.dk – Nyt digitalt læremiddel til grundskolens overbygning og ungdomsuddannelser

Hvordan skaber vi undervisning, der understøtter elevernes kritiske tænkning, etiske forståelse og modstandskraft, når de færdes på nettet?

Det har læremidlet Omtankeonline.dk flere konkrete og kvalificerede undervisningsbud på. Omtankeonline.dk tilbyder undervisningsforløb i emner, der dækker bredt over etiske overvejelser ved brugen af sociale medier, online kommunikation, kildekritisk analyse og fjendebilleders betydning for fællesskabet. Materialet indeholder videoer, analysemateriale, receptive og produktive opgaver og relevant baggrundsteori.

Læremidlet er udviklet af University College Syd efter opdrag fra Nationalt Center for forebyggelse af Ekstremisme og kan tilgås på hjemmesiden www.omtankeonline.dk