Onlinesproget er ikke en trussel mod dansk – tværtimod

gymnasieskolen.dk, 20. maj 2019. Af Tina Lee

»Sociale medier kan åbne gymnasieelevers øjne for alt det, sproget kan online, men sociale medier fylder ikke nok i danskundervisningen. Derfor har sprogforsker skrevet en lærebog, der skal hente de sociale medier ud af skammekrogen.

... Med justeringen af læreplanen i 2017 blev det indskærpet, at elever i dansktimerne også skal forholde sig til nettets tekster. Men når Tina ­Thode Hougaard taler med dansklærere, er det hendes fornemmelse, at sociale medier ikke fylder i klasseværelset. Derfor har hun sammen med to  medforfattere skrevet lærebogen Sprog i sociale medier.

“Træn gerne dansk stil, og brug sociale medier som et omdrejningspunkt. Lad eleverne forholde sig til mange forskellige genrer, hvor de selv bliver producenter. Træn dem i at kommunikere en klar tanke gennem et tweet eller en kommentar på en netavis,” siger hun.

For snævert billede
Sprogforskeren ser ikke sin forskning eller lærebogen som en kamp mod den danske stil. Men når nu hun kan se den voksende rolle, sociale medier spiller i samfundet, er hun ked af den holdning, mange har til dem – at onlinesproget er afvigende, forkert eller ligefrem fordummende. “Sociale medier kan fremme dannelse bare på andre vilkår.”

Hvis sociale medier er fyldt med så meget guld, er det nærliggende at stille spørgsmålet, om nogle dansklærere har et for snævert billede af, hvad sprog på nettet er og kan. Tina Thode Hougaards korte svar er ja. Hun mener, at det har meget at gøre med diskursen om, at sproget på nettet er dårligt. 

“En diskurs, der er nærliggende, hvis den eneste indgang, man har til sociale medier, er, hvad man hører andre sige. Uden første­håndserfaring får man et indskrænket billede af, hvad sproget på de sociale medier er, og hvad det kan bidrage med,” uddyber hun.«

Læs hele artiklen på gymnasieskolen.dk
 


Sprog i sociale medier, af Tina Thode Hougaard, Trine Durup & Lasse Balleby.
Dansklærerforeningens Forlag 2018. Kr. 179,00 ekskl. moms.

Læs mere om bogen i shoppen.