"Paradise Hotel" er også en tekst, der kan analyseres – Anmeldelse af "Textlaboratoriet"

folkeskolen.dk, 12. december 2016. Af Cecilie Rosdahl


Textlaboratoriet, af Helle Munkholm Davidsen & Julie Püschl (Dansklærerforeningens Forlag 2016).
154 sider/Kr. 189,- ekskl. moms.

»Kom ud af klassen og ind i laboratoriet.

"Textlaboratoriet" henvender sig til udskolingen og er, som titlen fortæller, et laboratorium for tekst i bredeste forstand. Bogen har et varieret udpluk af forskellige typer tekst som Facebook-profiler, guldaldermaleri og lyrik af L.O.C.

Bogen er appetitvækkende og inspirerende for såvel lærer som elev. Eleverne skal ikke blot læse, men også finde digitale eksempler via QR-koder, og bliver trænet i læsning af multimodale tekster og i at læse bag om teksterne. Herudover indeholder "Textlaboratoriet" også danskfaglige tilgange og modeller, som eleverne skal være fortrolige med hen imod de afsluttende prøver. Eleverne skal for eksempel arbejde med kontraktmodellen ud fra up to date-eksempler fra realityprogrammet "Paradise Hotel".

"Textlaboratoriet" har en innovationsdimension, idet flere af opgaverne er stillet af kreative virksomheder som for eksempel Valis, der producerer sportstøj. Her skal eleverne selv idéudvikle og arbejde med tema og logo i både tekst og billede. Ellers er mange af teksterne og billedeksemplerne gengivet i adskillige andre lærebøger. Alligevel formår forfatterne at give "Irene Holm" en revival, idet "arkivering" og "aktualisering" sættes i spil med modebloggeren Sladana. Eleverne skal lave personkarakteristik af de to personer og sammenligne teksternes virkemidler og måder at skildre dem på.

Bogens store styrke ligger i det lækre layout, som gør læseoplevelsen til en spændende rejse ind i danskfagets laboratorium med værktøjer som mikroskop, lup, lineal, notesbog, reagensglas og sprøjte. Kapitlerne er inddelt i laboratorier som "forløbslaboratoriet" eller "sproglaboratoriet", hvilket giver en sjov og interessant vinkel.

Til slut i "Textlaboratoriet" bliver eleverne præsenteret for en konkurrence i sms-noveller. Hertil er lavet et kopiark med diplomet ”Klassens bedste sms-novelle”. Måske kan det motivere til at få trykket på knapperne og få eleverne op af stolene, da de i fællesskab skal skrive sms-novellen. I lærervejledningen er kopiark til eleverne. Her havde det været lækkert, at man kunne printe direkte fra nettet eller måske gøre arkene digitale.

(Cecilie Rosdahl, folkeskolen.dk, 12. december 2016)