Podcast om Grundtvigs betydning i Folkeskolen

Vi skal have øje for at have det hele barn med i skole. Og det hele barn har brug for både faglighed og livsduelighed.

Det mener Katja Gottlieb, formand for Dansklærerforeningen, Folkeskolesektionen, som i podcasten "Grundtvigske stemmer" reflekterer over arven fra Grundtvig i Folkeskolen. En arv der, blandt andet, handler om livsduelighed og livsoplysning, og som – ifølge Katja Gottlieb – er af vigtig betydning for et godt børneskoleliv. Men også for måden at være lærer på i dag.

Det kan godt være, mange ikke forbinder N.F.S. Grundtvigs skoletanker med Folkeskolen. Ikke desto mindre tegner der sig en arv fra ham, som har sat sig tydelige spor i Folkeskolens formålsparagraffer. Hvad er det for en arv, og hvordan gør den sig gældende i dag? Og kan vi bruge den til noget? Det udforsker "Grundtvigske stemmer". 

Thorstein Balle, cand.pæd. i pædagogik og tidligere forstander på Den frie Lærerskole i Ollerup, giver et historisk indblik i Folkeskolen og arven fra Grundtvig, og Katja Gottlieb sætter arven i spil i forhold til det at være lærer i dag.

Grundtvigske stemmer -

Hør podcasten "Grundtvigske stemmer"
grundtvig.dk/grundtvigske-stemmer/