Reformrettet årsmødekursus 2017 – Naturen kommer

Vi står i 2017 med en ny læreplan og gymnasiale uddannelser hvor de naturvidenskabelige fag og professionsrettethed og løsning af virkelighedsnære problemstillinger har fået en markant dagsorden. Hvad er mere oplagt end at lade årsmødet udforske disse nye betingelser?

Spørgsmålet om forholdet mellem menneske og natur har altid hørt til danskfagets kerne. Vi bidrager med en historisk, en æstetisk og en etisk dimension til et af tidens mest debatterede emner.
Med danskfaget kan eleverne undersøge forholdet mellem menneske og natur og skrive om det i måske en DHO, en SRP, en SSO, SOP og arbejde innovativt med løsninger til hvordan en realistisk fremtid kan se ud.
Danskfaget placerer sig centralt og som medspiller når studieretningerne og hf-projekterne skal tegnes, og giver med dette årsmøde et bud på hvordan den danskfaglige fordybelse kan bidrage som et væsentligt perspektiv til et fagoverskridende emne som har både national og global rækkevidde og et dannelses- og studieforberedende sigte.

Tid og sted
Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør
2 overnatninger: torsdag den 28. september 2017 kl. 12.00 til lørdag den 30. september kl. 11.00
1 overnatning: torsdag den 28. september 2017 kl. 12.00 til fredag den 29. september kl. 15.30

Priser
2 overnatninger: 4.550 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen, 4.850 kr. for ikke-medlemmer
1 overnatning: 3.350 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen, 3.650 kr. for ikke-medlemmer
I priserne er inkluderet kursusmateriale efter aftale med copydan. Priserne er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
1. september 2017

LÆS MERE, SE PROGRAM OG TILMELD DIG.

Listen du medbringer når du skal tilmelde dig og din rektor spørger hvorfor: 

 • reform-svar  tjek
 • lyrik-værk  tjek
 • skriftlighedsforløb og akademisk skrivning  tjek
 • dansk i studieretning med fysik, biotek, biologi, kemi  tjek
 • srp, sop, sso  tjek
 • dho  tjek
 • dokumentar-værk  tjek
 • litterære, sproglige, mediemæssige perspektiver  tjek
 • kreativitet  tjek
 • innovation  tjek
 • samarbejde med andre fag  tjek
 • dannelse  tjek
 • studieforberedelse  tjek
 • danskfaget i anvendelse  tjek


På gensyn

Dansklærerforeningens sektion for stx og hf / Dansklærerforeningens sektion for hhx, htx, eux og eud