Rum til fordybelse – Mange unge evner ikke at læse bøger eller lange avisartikler

Fyns Amts Avis, 2. sektion, 10. oktober 2016. Af Dorthe Kirkgaard Nielsen

"Det er et stigende problem, at unge ikke evner at læse bøger eller lange avisartikler, men det er tålmodigheden, den er gal med. Ikke eleverne 

Birgitte Darger, formand i Dansklærerforeningens bestyrelse for STX og HF

”Mange unge i gymnasiet er i tiltagende grad ikke i stand til at læse eller skrive tekster, der afviger særlig meget fra det typiske afkodningsniveau, der fylder deres fritid, hvilket truer med at gøre dem historieløse og dårligt udrustede dannelsesmæssigt”. Sådan lød det blandt andet i en urovækkende kronik i Berlingske lørdag den 24. september af to kvindelige dansklærere på henholdsvis Frederikssund og Nørre Gymnasium.

I kronikken ”Hvor blev litteraturen af?” fortalte de to gymnasielærere om en gymnasievirkelighed, hvor alle former for litteratur er under pres, fordi alt for få unge i dag evner at koncentrere sig om at læse længere tekster. ”Eleverne læser jo nok i deres fritid, men det, de læser, er for rigtig manges vedkommende efterhånden næsten udelukkende facebookopslag, sms’er, gossip på nyhedsmediernes netsider, undertekster på amerikanske komediers mundtlige dialoger, internetsider og spil, der ofte er amerikanske osv. Alt dette sætter dem - tro os! - ikke i stand til at læse romaner, noveller, digte, tænksomme biografi er, fagbøger etc.,” lød det også i kronikken.

Men står det så galt til? Hos Dansklærerforeningens bestyrelse for STX (det almene gymnasium) og HF (højere forberedelseseksamen) er formand Birgitte Darger enig i, at de unge er ude af form i forhold til at læse længere tekster.

- Det er et stigende problem, at unge ikke evner at læse bøger eller lange avisartikler, men det er tålmodigheden, den er gal med. Ikke eleverne, siger hun.

- Der har altid været nogle, der læste bøger, og andre ikke. Jeg læste bøger, min bror gjorde ikke. Min mor læste bøger, hendes brødre gjorde ikke, og faktisk læser mange flere unge mennesker i dag meget mere end tidligere, men det, de læser, er facebookopdateringer, korte tweets, korte artikler - små tekster på nettet. Alt det gør dem til læsere, men ikke til tålmodige læsere. Tværtimod, pointerer Birgitte Darger. Samtidig mener hun, at såvel mange unge som voksne er blevet slaver af notifikationer. Hver gang, der popper en besked op på telefonen eller computeren, skal man lige kigge og svare med det samme. 

- Så den ro og den tålmodighed, det kræver at læse en bog, bliver udfordret af alle notifikationerne. For det bliver som et quickfix, og man mister evnen til fordybelse, og det er et alvorligt problem, siger Birgitte Darger, der har været dansklærer i gymnasiet i 20 år. For evner man ikke at koncentrere sig om at læse længere tekster, kan man hverken læse litteratur eller længere argumenterende artikler, og dermed mister man muligheden for at få et nuanceret billede af verden og bliver til falds for hurtige overskrifter.

- Såvel lange artikler som litteratur af både nyere og ældre dato er ekstremt vigtige for at kunne forstå sig selv og andre mennesker, danne sine egne meninger og valg, men også for at kende historien og kulturen.

- Når man læser bøger, oplever man nogle grundlæggende ting om at være menneske og ser, at verden er større end bare en selv, og når gymnasieelever for eksempel læser Blicher, kan de med egne øjne se, at kærligheden ikke er opfundet af dem, men at der også fandtes kærlighed på heden i 1800-tallet, og det er vigtigt for deres udvikling som mennesker, fortsætter Birgitte Darger.

Men hvordan kan man så understøtte børn og unge i at have lyst og evne til at læse? Det er velkendt og dokumenteret, at tilstedeværelsen af bøger helt fra babystadiet, brug af rim og remser og højtlæsning for børn, fra de er små, er gode veje til at skabe gode læsere og lystlæsere. Yderligere er grundskolerne meget opmærksomme på læsning, der skal læses minimum 15 minutter om dagen og meget andet, men hvad kan gymnasier og vi forældre gøre for, at de unge både lyster og evner at kaste sig over såvel lange avisartikler som lidt tungere bøger?

- Både forældre og gymnasier bør skabe rum og plads til fordybelse. For det er helt afgørende, at der bliver skabt rum til at kunne gå i dybden og være tilstede med den bog i det nu.

- Så det vil være godt at få telefoner og computere væk, fra børnene er små, og det gælder selvfølgelig også forældrene. For det dur ikke, at forældrene selv sidder og tjekker deres mobil hele tiden. Samtidig skal forældrene måske sande, at det, selv om det kan være svært, er endnu vigtigere, at de skaber rum til fordybelse for deres store børn i gymnasiealderen, siger Birgitte Darger.

I forhold til gymnasierne mener Birgitte Darger, at de bør tage over, hvor grundskolerne slipper.

- Eleverne har fået al den læsenursing i grundskolen, de skal have. Så vi som gymnasier må tage fat der, hvor grundskolerne har sluppet. Vi skal skabe rum for fordybelse, måske via særlige læsestunder - uden mobiler og computere. Samtidig skal vi møde de unge, som de læsere, de er og få lirket deres læseevner op. For læsning er noget, der skal trænes - ligesom muskler, slutter Birgitte Darger." 

Fyns Amts Avis, 2. sektion, 10. oktober 2016, af Dorthe Kirkgaard Nielsen

Se artiklen (pdf)