Så enkelt kan det siges – Jens Raahauge blogger på folkeskolen.dk

folkeskolen.dk, 25. juni 2017. Blog af Jens Raahauge

»Ved en sommermiddag talte jeg med en, der er ansat inden for realkreditten. Han havde skiftet arbejdsplads og fået et nyt liv - og han var helt klar over årsagen."

I de seneste par år har jeg anmeldt en pæn stribe bøger om skoleledelse og lærerarbejde. Og så pludselig - ved en sommermiddag i mild brise på en overdækket terrasse - sætter en regnedreng fra et realkreditinstitut ord på, hvad det drejer sig om. Sådan i maggiterningform.

Han har mange års erfaring i et af de realkreditinstitutter, der udsprang af det oprindelige sparekasseunivers. Han fortælle om de ændringer, der sker i årenes løb. De skyldes selvfølgelig nogle ændrede vilkår i markedet, men alligevel er det fornemmelsen, at det lykkes at holde fast i det grundlæggende medarbejdersyn, som er formet i andelssparekassen. Men så henter instituttets bestyrelse en ny ledelse fra den bank, man er forlovet med. Hvor man tidligere samarbejdede i team, der udnyttede hinandens forskellige kompetencer, så bliver man nu målt og vejet individuelt i konkurrence med hinanden. Arbejdet skifter karakter - og min middagsvært vælger at skifte arbejde til et andet realkreditinstitut, hvor alle nyansatte bliver inviteret til at møde topchefen ved en introdag, der afholdes i instituttets hovedsæde. Topchefen giver hånd til hver enkelt, hilser med navn og signalerer i det hele taget, at man bliver set. Denne tilgang til medarbejderne præger også dagligdagen, kan han sige nu efter et års ansættelse.

Han summerer op: Da jeg i sin tid blev ansat, anså ledelsen medarbejderne som en ressource, så kom regnearkdrengene fra banken, og medarbejderne blev set på som en omkostning. Nu har jeg igen et arbejde, hvor vi er bliver betragtet som en ressource. Det er stort at få arbejdsglæden tilbage.

Bliver du betragtet som en ressource eller en omkostning, det er sagen.

Man må spørge sig selv om, hvordan det er gået til, at menneskesynet bag de andels- og foreningstanker, som gjorde råstoffattige Danmark rigt og præget af udblik, i den grad er sat i skammekrogen til fordel for regneark og tunnelsynske prognoser. Vi har jo vist, at vi formår noget, der fungerer bedre.   

Så er du ansat som lærer i en kommune, hvor forvaltningen og/eller skoleledelsen anser dig for at være en omkostning, så overvej, om du er det rigtige sted. For i en god skole er lærerne en ressource, ja, det er dem, der kan gøre skolen god.« 


Jens Raahauge, bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.