Så er DANSK #2 udkommet

I dette nummer af DANSK kaster vi et blik på den tillid og det råderum, der tales så meget om. Vi åbner med en artikel af Regitze Flannov, der er ny formand for Danmarks Lærerforenings undervisningsudvalg. Den slår fast, at tillid er det fundament, skolen er bygget på. Herfra kan du både komme med videre til Finland og læse om skolehverdagen der, læse en skoleleders bud på, hvad der skaber en god skole, og så skal vi selvfølgelig også ud bag katederet. Og så kan du møde tankerne bag undervisningsmaterialet "Sansespor. Stoppesteder", der i tiltro til dansklærerens professionelle dømmekraft, slipper elevernes skriveglæde løs. Det er i artiklen ’Man starter et sted’.

DANSK sendes automatisk til medlemmer af Dansklærerforeningens sektioner for grundskolen og læreruddannelsen.

Læs bladet digitalt (NB! Vi har åbnet for adgangen til DANSK for alle resten af skoleåret)