Så er DANSKNOTER #3 landet

Temaet er Jeg lytter, og vi har valgt at dedikere et helt nummer af Dansknoter til fænomenet podcasts og hvordan vi kan tage det med ind i undervisningen. Vi har engageret en bred vifte af folk med erfaring med podcast-mediet og håber, at dette nummer giver inspiration og lyst til at bruge og producere podcasts i jeres undervisning.

Læs Dansknoter 3/2020 (NB! Man skal være logget ind som medlem for at læse bladet digitalt)
dansklf.dk/dansknoter

Læs lederen
dansklf.dk/…/tidsskr…/dansk_noter/dn3-2020-leder.pdf