Sådan gør effektive lærere – Anmeldelse af "Sæt spor til den mundtlige prøve" af Birgitte Therkildsen og Birthe Christensen

Gedigent materiale, som fortjener stor udbredelse.

 

"Evidens og forskningsbaseret viden er et vigtigt udgangspunkt for undervisning og undervisningsmaterialer. Hvis man som underviser ønsker at leve op til intentionerne i den nye folkeskolereform, er det afgørende at spørge ind til, hvad der er grundlaget for de undervisningsmaterialer, vi præsenterer eleverne for.

Effektive lærere bruger en blanding af klasse-, gruppe- og individuelt arbejde. Det er der evidens for.

"Sæt spor til den mundtlige prøve" er et undervisningsmateriale, som er tænkt til de ældste elever i udskolingen med fokus på afgangsprøven i dansk. Materialet arbejder netop med læring på den måde, at eleverne skal arbejde individuelt, i par og fælles. Der er inspiration og anvisninger til kooperative læringsaktiviteter som for eksempel ”Quiz og byt”.

Bogen handler om, hvad den mundtlige prøve går ud på. Den viser også, hvordan det daglige arbejde i dansk skal anvendes i prøveforløbet. Eleverne skal arbejde med overblik, fordybelse og formidling. Overblik på den måde, at eleverne skal opnå en bevidsthed om, hvad de skal bruge det, de lærer, til. Til prøven er der et særligt fordybelsesområde, så derfor skal eleverne på forskellige måder arbejde i dybden med tekster og andre udtryksformer. Endelig skal eleverne forberede sig til selve prøven og deres formidling af arbejdet.

Både lærere og elever vil være hjulpet rigtig godt på vej til afgangsprøven i dansk ved at arbejde med dette materiale.
Tekstvalg, billeder og illustrationer er spændende, motiverende og nutidige."

Bente Qvist Okholm, folkeskolen.dk, den 12. december 2014

Se anmeldelsen på folkeskolen.dk