Sanseløse drømme om bogløst bibliotek – Følg debatten

Debat Gribskov, sn.dk/debat-gribskov, 22. maj 2015. Af Jens Raahauge, Dansklærerforeningen

"En jublende skoleleder, Marianne Schmidt, fortæller til Frederiksborg Amts Avis den 22. maj, at Tingbakkeskolens bibliotek til næste skoleår vil være bogløst. Det er simpelthen fremtiden, udtaler hun.

Men det synspunkt må bygge på enten uvidenhed eller overfladiskhed. Lesesenteret ved Stavanger Universitet har gennem sin forskning påvist, at læsning på papir er skærmlæsning overlegen på to områder: Når det gælder læserens hukommelse og koncentrationsevne.

Det er væsentligt at beherske skærmlæsning, fordi vi kan hente så meget digitalt læsestof, men at fjerne bøger fra skolens bibliotek i almindelighed og læseundervisningen i særdeleshed er et kvalitetsforringende initiativ, der ikke er en skoleledelse værdigt.

Beslutningen falder fint i tråd med de offentlige it-drømmere, der vil have alt digitaliseret. Men de overser, at der vi lever i en sanselig virkelighed: tommel- og pegefingrenes gnubben mod papiret er de kontakter, der stimulerer hukommelses- og koncentrationscentrene i hjernen.

Så af hensyn til børnenes muligheder for at lære bedst muligt, så drop realiseringen af de sanseløse drømme: Bevar bøgerne!"

Af Jens Raahauge, Debat Gribskov, 22. maj 2015


Følg debatten på sn.dk/Debat-Gribskov/Sanseloese-droemme-om-bogloest-bibliotek/artikel/490199