Skarp kritik af nye læreplaner – Uforståeligt hastværk, mener faglige foreninger

gymnasieskolen.dk, 25. juni 2020. Af Tina Rasmussen.

"Mens lærerne er på vej på sommerferie, lander en række reviderede og nye læreplaner, som skal gælde fra det nye skoleår. Uforståeligt hastværk, mener faglige foreninger."

Mischa Sloth Carlsen, formand for Dansklærerforningens sektion for stx og hf, udtaler sig til Gymnasieskolen om ministeriets høring om læreplansudkastet til AP efter at have lyttet til jer.

[…]

 "Hastværk er lastværk"
»Også hos Dansklærerforeningen for stx og hf er man bekymret og ærgerlig over processen. Her har man fokus på ændringerne i læreplanen for almen sprogforståelse (AP) på stx.

”Den bliver hastet igennem, mens vi er på vej på sommerferie,” siger formand Mischa Sloth Carlsen, der ikke forstår, hvorfor det skal gå så stærkt.

Også i Dansklærerforeningens Facebook-gruppe og blandt kollegerne på hendes egen skole er der stor utilfredshed, fortæller hun.

”Der er stor velvilje til at arbejde på en ny måde, men vi har brug for en ordentlig proces. Alle ved, at hastværk er lastværk. Der er gode hensigter i den nye AP-læreplan, men på den her måde er der risiko for, at de forliser,” siger Mischa Sloth Carlsen.

I brevet til høringsparterne beklager ministeriet processen. ”Grundet covid-19 har det desværre ikke været muligt at sende læreplanerne til høring tidligere. Af samme grund er høringsfristen forkortet,” hedder det i brevet.

Udskyd det et år
Men det ændrer ikke på kritikken fra de faglige foreninger. De to formænd mener begge, at de nye læreplaner først burde gælde fra skoleåret 2021-2022, og Mischa Sloth Carlsen har skrevet og bedt Børne- og Undervisningsministeriet om at genoverveje beslutningen.

Begge påpeger, at lærerne på mange skoler først møder ind den 3. august, og at undervisningen begynder en uge senere. Det er for kort tid til at få styr på alt det nye – og udfordringen bliver ikke mindre af, at både AP og samfundsfag C ligger i grundforløbet. Her kører mange skoler fælles, ensartede forløb i alle klasser, hvilket kræver ekstra koordinering og planlægning.

”På min skole er planlægningen af AP et tæt samarbejde mellem dansk, engelsk, andet fremmedsprog og latin samt en skemalægger, fordi vi tager det faglige samspil alvorligt. Vi kan ikke nå at lave ændringer inden skolestart i august,” siger Mischa Sloth Carlsen.«

Læs hele artiklen på gymnasieskolen.dk