Stjerneskud er stjernestund – Kender du “Stjerneskud-serien”?

Af Marie Elmegaard, formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion

»4. klasse er blevet til 5. klasse og nye materialer har gjort deres indtog i det danskfaglige rum. Vi samler på stjerneskud og stjernestunder, når der er dømt fordybelse i læsning, skriftlighed og grammatik på én og samme tid i mellemtrinnet.

Som mange andre mellemtrinslærere, så er jeg altid på jagt efter læremidler i dansk, der kan begejstre, udfordre men også hjælpe alle elever i 5. klasse. På Dansklærerforeningens hylder finder jeg en stor del af de læremidler, der kan inspirere til gode timer fuld af læsning, skriftlighed og ikke mindst forrygende stjernestunder. Og det gør ikke noget, at de er dybt analoge.

Kender du “Stjerneskud”? Serien, der tager eleverne igennem læsning, skriftlighed og grammatik på én og samme tid. Udfordrer og hjælper på én og samme tid. Men læremidlet tager tid – især for de af mellemtrinnets elever, hvor instruktionslæsning er en stærkt udfordrende disciplin.

Vi har arbejdet med “Stjerneskud” i 4. klasse og er nu i god progressiv stil fortsat med serien i 5.klasse. Hvor jeg i 4. klasse oplevede elever, som var udfordret i at omsætte skriveordre til aktive skrivehandlinger, så oplever jeg nu elever på alle niveauer, der ser materialet som en tilpas danskfaglig udfordring.

Læsestrategierne er i 5. klasse for alvor blevet sat i spil, og instruktionslæsning bliver ikke længere en afgørende faktor for, hvorvidt eleverne kan fordybe sig i materialet. For de får tiden. Tiden er altafgørende, når der arbejdes med mellemtrinnets elever i dansk. Og som tidligere udskolingslærer og nu mellemtrinslærer forstår jeg for alvor den frustration, som jeg møder hos mange af mine lærerkolleger i og uden for Dansklærerforeningen.

Vi oplever, at danskfagets stofmængde efterhånden er så presset, at den nødvendige tid til at fordybe sig er en mangelvare. I forhold til “Stjerneskud” så kan der ikke special-designes et turboforløb. På én og samme tid skal eleverne lære, dels at holde rigtigt på blyanten (det er åbenbart vanskeligt i disse digitale tider), have overblik over, hvor der læses hvilke opgaver (også selvom de er farvelagt og tydeligt markeret), svare på opgaver og samtidig få greb om gode fagbegreber inden for det pågældende tema. Det er vanskeligt at læse, skrive og stave på én og samme tid og alligevel, synes eleverne, at stjerneskuddene springer over klasseværelsets loft.

Hvad udløser stjerneskuddene? Det er næppe, at eleverne oplever at være kompetente løsere af læremidlets arbejdsopgaver. For dermed bliver det at være kompetent et mål i sig selv og den enorme danskfaglig indholdsdimension, som læremidlet indeholder, går i glemmebogen for såvel elev som lærer. Eleverne oplever derimod, at det alsidige udbud af tekstyper, som materialet består af, bearbejdes i situationer og i en kontekst, som varierer afhængig af tema, teksttype og grammatisk fokus.

Oplevelsen af at være kompetent og følelse af at lykkedes med at løse andre opgaver i “Stjerneskud” kræver masser af fordybelsesrum og –tid.  Jeg foretager hver uge et professionelt valg, når jeg giver tid og rum for denne fordybelse. Jeg har set klassen “vokse” danskfagligt - men også som fællesskab - i at få greb om et vigtigt danskfagligt indhold og samtidig kunne anvende denne viden på andre opgaver i og uden for læremidlet.«
 


Marie Elmegaard, formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion