Stop det reformbårne armod – Jens Raahauge blogger på folkeskolen.dk

folkeskolen.dk, 7. februar 2018. Blog af Jens Raahauge

»Skriv dig frem" er både titlen på en lærebog til ungdomsuddannelserne og en påpegning af, at det at skrive er identitetsdannende. Bogen er god at suge faglig næring fra.

For tredje år i træk har Dansklærerforeningen et undervisningmateriale med blandt de nominerede til Undervisningsmiddelprisen.

Det drejer sig i år om "Skriv dig frem" af Rebecca Natasha Albinus og Sarah Nehammer.

Bogen har danskundervisningen i ungdomsuddannelserne som primær målgruppe, men hvor er den nærende for både tanken og for handlingen, når man overvejer sin undervisning i skriftlighed i grundskolen. 

Det at skrive er at skabe sig; i øvrigt både på den ene og den anden måde. Det er i sin mest subtile form det, Dan Turéll udtrykker i Alhambra Blues-digtet: "Om jeg tror på Gud? / Ja, da / jeg skriver jo selv".

De aspekter af dannelsesprocessen, som skriveundervisningen holder eleven væk fra, vil ikke udvikles, og derfor er det en uhørt forkvakling af eleven, som Fælles Mål og opgavesættene til afgangsprøven lægger op til, når fiktionsskrivningen glider ud efter 4. klasse.

Læs derfor "Skriv dig frem" og få faglig næring og begrundelse for at "blive hængende i traditionen" og stimulere elevernes skrivelyst og dannelsespotentiale ved at stå fast på undervisningen i og betydningen af det at skrive om personlige erfaringer, synspynkter og drømme. 

Stop det reformbårne armod!«

 


Jens Raahauge, bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.