Temamagasin om reformationen – REFORMATION 1517-2017

Hvordan man end vender og drejer sagen, så har Luther og hans tid altid været omstridt og modsætningsfyldt. Magasinet REFORMATION 1517-2017 er et nyt temamagasin om reformationen udgivet af Folkeuniversitetet i Aarhus. Magasinet rummer 17 forskningsformidlende artikler, der behandler Luthers forhold til ægteskab, kvinder og familie, bogtrykkerkunstens betydning for udbredelsen af reformationen, forholdet mellem kirke, stat og magt i middelalderen, tidens billedkultur og meget andet. Magasinet er sendt ud i klassesæt til alle ungdomsuddannelser 1. februar 2017.

Du finder materialet på reformation.fuau.dk/magasin 

DIGITALT UNDERVISNINGSMATERIALE 
I tillæg til magasinet er der udarbejdet introduktionsfilm og 14 undervisningsforløb. 

”Reformationen – hvad skete der lige der” er en animationsfilm, som fungerer som en introduktion til reformationshistorien. Filmen er baseret på en klassisk, dansk protestantisk synsvinkel og kan både bruges som indledende inspiration og som kilde til historiebrug ift. reformationen den dag i dag. Du finder filmen HER.

De 14 undervisningsforløb er udformet som pdf’er på 3-7 sider og indeholder tekster, litteraturhenvisninger og opgaver, øvelser og forslag til arbejdsspørgsmål, som er timet til et undervisningsforløb på ca. 1-4 lektioner. Materialet kan bruges både tværfagligt og enkeltfagligt til fagene historie, religion, dansk, musik, samfundsfag og filosofi. Materialet er indsamlet og udarbejdet af Sissel Worm Glass, lektor i dansk og dramatik (og tidligere bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens sektion for stx og hf, red.), og Sofie Reimick, lektor i religion og historie, fra Favrskov Gymnasium og Aarhus Katedralskole. Du finder materialet HER.

Materialet stilles gratis til rådighed og er en del  af den landsdækkende og folkeoplysende markering af 500-året for reformationen. Folkeuniversitetet samarbejder med Præsidiet for Reformationsjubilæet om projektet, der er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Har du spørgsmål, så skriv til Folkeuniversitetet  i Aarhus på adressen magasin@fuau.dk