Turèll twistet for ledere i skoler og klasserum – Jens Raahauge blogger på folkeskolen.dk

folkeskolen.dk, 19. marts 2019. Blog af Jens Raahauge

»Et gammel digt kan i let bearbejdet form sætte ord på den aktuelle debat om ledelse i det offentlige - jvf. fyraftensmøde den 5. april.

I Alhambra Blues digte har forfatteren Dan Turèll bragt 175 dagbogsdigte, som for de flestes vedkommende er gode tankevækkere. 

I dagbogsdigt nr. 11 funderer han over forskellen på vestlig og østlig filosofi, og i let bearbejdet form kan det (for mig)* føre til refleksioner om den aktuelle debat om ledelsefilosofi ud fra et dannelses- eller et markedsperspektiv.

I min twistning lyder digtet:

Den evidensbaserede filosofi / begynder altid med at sige: Dette véd vi! / og så gå ud fra dét. 

Den dannelsesbaserede filosofi begynder med: / Dette ved vi (heller)* ikke / og går ud fra det / og da der er så uendelig meget mere vi ikke véd / tør jeg nok kalde den dannelsesbaserede tanke / for den mest realistiske.

Tilgangen er beslægtet med det citat, som tilskrives Albert Einstein:  “Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.”  Og så er vi jo ikke så fjernt fra de bestræbelser, der udgår fra fx professor Lene Tanggaards mange skrifter om kreativitet, læringsglemsel....

Den problematik, som her lægges blot, er også udgangspunktet for det fyraftensmøde, som Københavns Lærerforening, Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg og tænketanken Sophia den 5. april.

www.folkeskolen.dk/655816/bundlinjen-er-naaet---om-offentlig-ledelse-paa-markedsvilkaar-fyraftensmoede

* refererer til et tankevækkende tegnsætningsdigt af Vagn Steen; nemt at huske, lige til at bruge i undervisningen: "En parentes kan (ikke) bruges til noget".«


Jens Raahauge, bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.