Ud omkring værket og bag om bogen –​ Anmeldelse af "Den menneskelige plet"

Information.dk, 6. august 2017. Af Erik Skyum-Nielsen


Den menneskelige plet
Medialiseringen af litteratursystemet
(Dansklærerforeningens Forlag 2017).
Af Stefan Kjerkegaard
160 sider/Kr. 199,- ekskl. moms.


Ud omkring værket og bag om bogen
"Man har længe i forsker- og dansklærerkredse oplevet et påtrængende behov for nye læsestrategier til at komme den nyeste litteratur i møde. For vi ser i disse år talrige markante bøger, hvor forfatterne så at sige ’intervenerer’ i værket, investerer deres person i kompleks balancegang mellem nøgen selvfremstilling og bevidst iscenesat performance. I det hele taget forbinder tekst og kontekst sig via de nye medier på måder, vi endnu ikke er i stand til at se eller tage konsekvenserne af.
I denne situation spiller litteraten Stefan Kjerkegaard ud med en bog, som vel mest er tænkt som en faglig tankeigangsætter for dansklærere, men som sandelig også fortjener at blive respekteret som et højaktuelt samtidssignalement og diskuteret som et forslag til nye litterære tilgange og forholdsmåder. For ligesom litteratur af i dag formes af en omfattende medialisering af samfund og identitet, må også vore læsemåder forandres, mener Kjerkegaard. Han foreslår derfor en læsning, der bevæger sig »udefra og ind«, dvs. tænker litteraturen ’heteronomt’ som retorik og kommunikation med en bestemt afsender og modtager, til forskel fra at begribe litteratur ’autonomt’ som enkeltværker lukkede om sig selv, og principielt ad- og udskilte fra deres forfatter.

... Især fire nye bøger har inspireret og igangsat Stefan Kjerkegaards projekt. Det er Claus Beck-Nielsen (1963-2001). En biografi (2003), hvor forfatteren på én gang afviklede sig selv og genskabte sig som performende koncept. Det er Yahya Hassan (2013), hvor en pæredansk perker skænkede vor litteratur dens nye Aladdin. Det er genstanden for den fremragende afsluttende værkafl æsning, Asta Olivia Nordenhofs det nemme og det ensomme (2013) med dens modige og æstetisk originale grænsekrydsninger mellem det almene og det biografiske og det i de fleste andre sammenhænge pinagtigt private. Og det er Caspar Erics 7/11 (2014), der tydeligere end mange andre udgivelser efter år 2000 tog den moderne medieformidlede identitetsdannelse på sig som vilkår. 

Læseren som iværksætter
Disse og andre bøger møder Kjerkegaard frontalt og empatisk, idet han svarer på deres interventionspraksis med en »iværksættende« læsestrategi, hvorved forstås en tilgang, som overskrider »ideen om udelukkende at holde sig til det æstetiske« ...​

... Det tegner lyst, når en litterat så nysgerrigt og oplevelsessultent nærmer sig den nyeste litteratur og forsøger at etablere adækvate tilgange til den ..." 

(Information.dk, 6. august 2017. Af Erik Skyum-Nielsen) Læs hele anmeldelsen på information.dk