Underskriftsindsamling om opdatering af kanon på ungdomsuddannelserne

Efter to uger rundede vi 2000 underskrifter. Du kan stadig nå at skrive under, hvis du også mener, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil skal se på kanon igen og åbne for en proces i dialog med fagfolk. ►Underskriftsindsamling.

Debatten taler sit eget tydelige sprog om, at den eksisterende kanon er forældet og skal ses efter i sømmene. Følg med her på: ►dansklf.dk/ungdomsuddannelserne/kanon-til-diskussion


Venlige hilsner

Mischa Sloth Carlsen
Forperson for Dansklærerforeningens sektion for stx og hf

og

Ditte Eberth Timmermann
Forperson for Dansklærerforeningens sektion for hhx, htx, eux og eud