Velkommen til årets Regionalkurser 2020 – stx og hf

Som sædvanlig arrangerer jeres regionsrepræsentant(er) et ½ dags- eller heldagskursus i jeres region i foråret 2020.

I lighed med vores øvrige kurser i Dansklærerforeningen byder programmerne på faglig-didaktisk inspiration og interessante temaer og oplægsholdere, men herudover er "Mød din fagkonsulent" også et fast punkt. I år har vi det særlige scoop at kunne præsentere den nytiltrådte fagkonsulent, Nicolai Rekve Eriksen, der kommer ud i alle regioner og holder et oplæg om danskfaget lige nu - bl.a. om skriftlig eksamen - og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Sidst men ikke mindst er det særligt for regionalkurserne, at man møder danskkollegerne på de omkringliggende skoler og dermed styrker det lokale netværk (men det er selvfølgelig også helt i orden at tilmelde sig kurser uden for egen region!).    
 
Velkommen til årets regionalkurser - vi håber at se jer!

Læs mere og tilmeld jer på dansklf.dk/Regionalkurser-2020
 
REGION HOVEDSTADEN
Hvornår: 18. marts 2020, kl. 9.00 - 15.45
Hvor: Det frie Gymnasium 
Hvad: Klimalitteratur og medborgerskab - Giv klimaet et skrivehånd
 
REGION SJÆLLAND
Hvornår: 12. marts 2020, kl. 12 - 16
Hvor: Næstved Gymnasium & Hf
Hvad: Den personlige stemme i skriftlig dansk
 
REGION SYD
Hvornår: 11. marts 2020, kl. 13 - 16
Hvor: Fredericia Gymnasium
Hvad: Mørk økologi og queer klimaæstestik
 
REGION MIDTJYLLAND
Hvornår: 19. marts 2020, kl. 12 - 16
Hvor: Risskov Gymnasium 
Hvad: Litteraturlæsning i en globaliseret og digitaliseret virkelighed  
 
REGION NORDJYLLAND
Hvornår: 1. april 2020, kl. ca. 12 - 16
Hvor: VUC Nordjylland & Hf, Aalborg
Hvad: Program følger snarest


Mange hilsner – og på gensyn!
 
Jeres regionsrepræsentanter i Dansklærerforeningen,
Loa Schmidt Jensen & Mathilde Lund Sinding (Hovedstaden)
Rasmus Fristed (Sjælland)
Morten Mikkelsen (Syd)
Gunvor Mikkelsen (Midtjylland)
Claus Ove Nielsen (Nordjylland)